יהוד שלי
מרדכי ליניק ז"ל

מרדכי ליניק

מרדכי ליניק ז"ל
מרדכי ליניק ז"ל

מרדכי ליניק ז"ל (1924 – 1993)
ראש המועצה המקומית יהוד (1985-1993)
לינק נולד בפולין והגיע ליהוד בנובמבר 1948.
בשנים  1950-1959 הוא נבחר וכיהן כסגן ראש המועצה ביהוד וכמנהל מחלקת החינוך.הוא פעל למציאת דיור ותעסוקה לתושבים ,איתר שטחים לפיתוח אזור תעשייה.
בשנת 1979 התמנה כממלא מקום ראש המועצה ומנהל מחלקת החינוך.
בשנים 1993- 1985 כיהן כראש המועצה המקומית יהוד ויו"ר האגודה למען החייל ביהוד.
בשנים לפני מותו, יזם ופעל רבות לקידום פרוייקט הסביונים. בתקופת כהונתו כראש המועצה ניתנה תנופה רבה למערכת החינוך, אותה ראה כעיקר ההשקעה לעתיד.בשל כך הוחלט, לאחר מותו, לקרוא על שמו את קריית החינוך שהוקמה בקריית הסביונים.