יהוד שלי
גן הבנים יהוד

גן הבנים

ממערב לרחוב סעדיה חתוכה ומצפון לפרויקט לוגנו נמצא גן הבנים, לזכרם של בני יהוד שנפלו במערכות ישראל.

בגן אנדרטא שבמרכזה קיר עליו חקוקים על לוחות שיש שמות הנופלים, מעליהם חקוק המשפט "מנשרים קלו מאריות גברו",  לצד הקיר מעוצב סמלו של צה"ל חרב עטורה עלים של זית.

גן הבנים יהוד
גן הבנים יהוד

בשנת 2004 עבר הגן שיפוץ יסודי ביוזמתו של יו"ר בית יד לבנים מר משה טלבי.

יד לבנים סניף  יהוד
יו"ר משה טלבי
מען למכתבים:רח ויצמן26,מיקוד 56238, יהודת.ד. 1252
טלפון: 03-5360197
פקס: 03-6326476
נייד: 052-2783809

להלן רשימת הנופלים שביום נפילתם היו תושבי יהוד (מתוך אתר יזכור), אם נפלה טעות אנא עדכנו אותי.
שם פרטי שם משפחה שנת נפילה
יוסף בסו 1948
מרים אהרוני 1948
מנחם לוי סרי 1948
יצחק גר 1948
יצחק בוהק 1948
יעקב לוי 1948
בן ציון כהן 1948
אלכסנדר צבי בק 1948
אלישע פסח 1948
אלחנן סגלסון 1948
אורי מקלב 1948
אברהם משולם 1948
אברהם בלאו 1948
שמעון אגסי 1948
שלמה ויצפלד 1948
שלמה ברודו 1948
שלמה גלבגיסר 1948
רות מוריץ 1948
צבי ישי 1948
צבי קליין 1948
נעים דוד כהן 1948
סעיד אברהם 1952
משה נגר 1953
משה גינצברג 1958
יצחק שיטרית 1961
ישעיהו מסינה 1963
יהודה פורת 1964
שלמה אשכנזי 1965
דניאל אלגמיז 1967
משה אשכנזי 1967
איזידור סבח 1967
אליעזר בן-צבי בזוזונסקי 1968
זוהר ליניק 1968
יעקב קמינסקי 1968
כפיר בנימין 1969
יעקב שבתאי 1969
הרי מרקו 1969
שלמה אלגרנטי 1972
יוסף בן הדר 1973
אברהם אשכנזי 1973
אריה בושרי 1973
מנשה בר יוסף 1973
דוד ישי 1973
רם כהן 1973
שלמה כהן 1973
נחום דואניס 1973
חמוס גביזון 1973
יהושע נומקין 1973
שלמה קלינוט 1973
יעקב (זקי) סדי 1974
אלי פליקר 1974
חיים דנון 1976
חיים בסר 1949
דן זאב פסט 1981
ברוך דובר 1981
יעקב ברסימן טוב 1982
ד"ר משה שפיר 1982
סיגלית בסט 1983
משה פנדו 1983
פואד כהן 1984
רם קולר 1988
אילן רופא 1997
אייל שומרון 1999
עידו קליין 2001
יוסף טלבי 2002
אסף נומקין 2005
רועי פרג'ון 2006

יהי זכרם ברוך.